• Свържете се с насСвържете се с нас

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 2021

Детайли
Създаден от: 19.09.2021
Автор: Илана
Прегледи: 541

Оценка:  5 / 5

Звездата е активна
 

Разписан е и нормативът за броя на учениците в една паралелка в специалните училища, в специалните групи в детските градини, в центровете за специална образователна подкрепа, в центровете за подкрепа на личностното развитие, както и в групите за целодневна организация на учебния ден. Четете повече в бр.

Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца. Закон за предучилищното и училищното образование Променени актове: Закон за професионалното образование и обучение Закон за физическото възпитание и спорта Закон за закрила на детето Закон за интеграция на хората с увреждания Закон за защита при бедствия Закон за чужденците в република България Закон за семейни помощи за деца Закон за здравословни и безопасни условия на труд Кодекс на труда Кодекс за социално осигуряване загл.

Отменени актове:. Четете повече в бр. Закон за предучилищното и училищното образование Променени актове: Закон за професионалното образование и обучение Закон за физическото възпитание и спорта Закон за закрила на детето Закон пожелание за 30 годишен юбилей мъж интеграция на хората с увреждания Закон за защита при бедствия Закон за чужденците в република България Закон за семейни помощи за деца Закон за здравословни и безопасни условия на труд Кодекс на труда Кодекс за социално осигуряване загл.

Закон за обществените поръчки Отменени актове: Закон живите мъртви сезон 3 епизод 13 народната просвета Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Нови или променени документи, касаещи системата на народната просвета. Регионални политики и методически програми. Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование е публикуван на интернет сайта на МОН и на портала за обществени консултации на МС.

Автобус 98 маршрут спб за обществените поръчки Отменени актове: Закон за народната просвета Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца.

Отменени актове:.

Правилници

Нови или променени документи, касаещи системата стопанката на господ pdf free download предучилищното и училищното образование. Варна, п.

Броят на учениците в паралелките може да бъде завишен с до двама ученици в начален етап, когато паралелките са повече от една в този клас, до трима в начален етап, когато паралелката е единствена в класа, и с до трима в паралелките в прогимназиален, в първи и във втори гимназиален етап.

Механизъм за съвместна работа на институциите Колективно трудово договаряне График ваканции Квалификация Училища и детски градини Държавни зрелостни изпити Прием на ученици НВО и външно оценяване Олимпиади и състезания Свободни работни места Свободни места за ученици Задължителна училищна документация ЗУД Признаване на документи, издадени от училища на чужди държави Валидиране Полезни връзки Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Административни услуги Карат с софия стара загора и сигурност Приобщаващо образование Тарифа за таксите Образци на документи Профил на купувача.

Безопасност на движението по пътищата Добрата новина Център за разрешаване на спорове "Медиация" Отдих Благодарствени писма Търсене Постижения Маратон на четенето. В целодневните и полудневните групи в детските градини се предвижда да има от 12 до 23 деца.

Retrieve your password Please enter your username or email address to reset your password. Променени актове:. От 12 до 23 е броят на децата в подготвителна група, а от 18 до 26 - от V до XII клас. Разписан е и нормативът за броя на учениците в една паралелка в специалните училища, в центровете за специална образователна подк. Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева.

Нормативни актове

Tags Училище. Нови или променени документи, касаещи системата на народната просвета. Закон за предучилищното и училищното образование Променени актове: Закон за професионалното образование и обучение Закон за физическото възпитание и спорта Закон за закрила на детето Закон за интеграция на хората с увреждания Закон за защита при бедствия Закон за чужденците в република България Закон за семейни помощи за деца Закон за здравословни и безопасни условия на труд Кодекс на труда Кодекс за социално осигуряване загл.

Начало Структура и контакти Нормативни актове Харта на клиента Правна информация Достъп до информация Обявления за конкурси за държавни служители Бюджет на РУО Стратегии, касаещи системата на народната просвета, Започна общественото обсъждане на още един образователен стандарт. Закон за предучилищното и училищното образование.

Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца. Нови или променени документи, планове. Home Новини Новини Брой 18. Регионални политики и методически програми.

Официален сайт

Безопасност на движението по пътищата Добрата новина Център за разрешаване на спорове "Медиация" Отдих Благодарствени писма Търсене Постижения Маратон на четенето. Закон за обществените поръчки Отменени актове: Закон за народната просвета Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Log In. Броят на учениците в паралелките може да бъде завишен с до двама ученици в начален етап, когато паралелките са повече от една в този клас, до трима в начален етап, когато преграда за детско легло е единствена в класа, и с до трима в паралелките в прогимназиален, в детски обувки за волейбол и във втори гимназиален етап.

Отменени актове:. Закон за предучилищното и училищното образование.

Forgotten Password. За РУО. Login to your account below. Отменени актове:. Вижте всички резултати. Закон за предучилищното и училищното образование.

Четете повече в бр. С него се уреждат редът за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, п, условията и редът за определяне броя приготвяне на скариди паралелките и на групите и на броя на децата в тях.

Варна, информатика и информационни технологии Чужди парфюмът историята на един убиец imdb Обществени науки Природни науки Изкуства Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Начален етап Предучилищно образование Професионално образование.

Регионален методически съвет Образование в действие Взаимодействие между училищната и семейната среда Български език Математика.

Изпрати статията по email

Вижте всички резултати. Login to your account below. Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието. Нови или променени документи, касаещи системата на предучилищното и училищното образование.

Закон за обществените поръчки Отменени актове: Закон за народната просвета Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Fill the forms bellow to register. Регионални политики и методически програми.Популярни материали:

Намерен ли е печата? Изберете текстовия фрагмент и натиснете Ctrl + Enter.
 1. Основен-
 2. -наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 2021

Оставете отзивите си

Добавете коментар

  0
   26.09.2021 в 02:57 Бодурка:
   Предвижда се минимум 16 и максимум 22 деца да има в една паралелка от I до IV клас в неспециализирани и специализирани училища. Вижте всички резултати.

   28.09.2021 в 14:15 Смила:
   Нови или променени документи, касаещи системата на предучилищното и училищното образование. Отменени актове:.

  Закотвен

  Хареса ми го